Cung cấp các sản phẩm sen tắm, vòi chậu lavabo và thiết bị phòng tắm FLux cho Dự án NHÀ Ở CAO TẦNG 5B2, 5B3, 5B4, 5B5 – DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở THUỘC KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔNG HỘI

Trả lời