Gói thầu số 21 xây dựng khu ở Tiểu đoàn Hậu Cần – Dự án cải tạo, nâng cấp Sân bay Yên Bái – QCPK-KQ

Gói thầu số 21 xây dựng khu ở TIỂU ĐOÀN HẬU CẦN – Dự án cải tạo, nâng cấp SÂN BAY YÊN BÁI – QCPK-KQ

GÓI THẦU SỐ 21 XÂY DỰNG KHU Ở TIỂU ĐOÀN HẬU CẦN - DỰ ÁN CÁI TẠO, NÂNG CẤP SÂN BAY YÊN BÁI - QKPK-KQ

Tin Liên Quan