Công trình nước sạch tại thôn 4, xã Nam Ka, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk

Công trình nước sạch tại thôn 4, xã Nam Ka, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk

 

Tin Liên Quan