Các sản phẩm sen tắm, vòi chậu lavabo, vòi bếp thương hiệu Flux được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam kiểm tra và đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn BS EN 200:2008.

Các sản phẩm sen tắm, vòi chậu lavabo, vòi bếp thương hiệu Flux được Liên hiệp các hội
khoa học và kỹ thuật Việt Nam kiểm tra và đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn BS EN 200:2008.

 

 

tiêu chuẩn BS EN 2002008.

Tin Liên Quan