Các sản phẩm sen tắm, vòi chậu lavabo FLux được sản xuất, bàn giao và lắp đặt tại công trình chung cư cao tầng CT3, Khu đô thị mới Nghĩa Đô

Các sản phẩm sen tắm, vòi chậu lavabo FLux được sản xuất, bàn giao và lắp đặt tại công trình chung cư cao tầng CT3, Khu đô thị mới Nghĩa Đô

 

 

lắp đặt tại công trình chung cư cao tầng CT3, Khu đô thị mới Nghĩa Đô

lắp đặt tại công trình chung cư cao tầng CT3, Khu đô thị mới Nghĩa Đô1 lắp đặt tại công trình chung cư cao tầng CT3, Khu đô thị mới Nghĩa Đô2 lắp đặt tại công trình chung cư cao tầng CT3, Khu đô thị mới Nghĩa Đô3 lắp đặt tại công trình chung cư cao tầng CT3, Khu đô thị mới Nghĩa Đô4 lắp đặt tại công trình chung cư cao tầng CT3, Khu đô thị mới Nghĩa Đô5 lắp đặt tại công trình chung cư cao tầng CT3, Khu đô thị mới Nghĩa Đô6 lắp đặt tại công trình chung cư cao tầng CT3, Khu đô thị mới Nghĩa Đô7 lắp đặt tại công trình chung cư cao tầng CT3, Khu đô thị mới Nghĩa Đô8

Tin Liên Quan