Các sản phẩm sen vòi sản xuất bởi công ty FLUX được lắp đặt tại công trình CTXD Nhà ở sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên quốc phòng – Tây Tựu – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Các sản phẩm sen vòi sản xuất bởi công ty FLUX được lắp đặt tại công trình CTXD Nhà ở sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên quốc phòng – Tây Tựu – Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

img_20160910_110353 img_20160910_110355

img_20160910_110358

img_20160910_110400

Tin Liên Quan