Tê 45 độ (Y)

  • Hãng sản xuất Công ty cổ phần Flux Viêt Nam
  • Bảo hành 12 tháng

 Te-45(y)