Dự án trung và hạ tầng

Khu trung tâm xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Khu trung tâm xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Khu trung tâm xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang … Đọc Thêm

Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang … Đọc Thêm

Công trình Nâng cấp mở rộng nước sinh hoạt thôn Coóc, thôn Đồng Trang và thôn Yểng, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tình Tuyên Quang1

Công trình Nâng cấp mở rộng nước sinh hoạt thôn Coóc, thôn Đồng Trang và thôn Yểng, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tình Tuyên Quang1

Công trình Nâng cấp mở rộng nước sinh hoạt thôn Coóc, thôn Đồng Trang và thôn Yểng, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tình Tuyên Quang … Đọc Thêm

Công trình Nâng cấp mở rộng nước sinh hoạt thôn Toạt, thôn Quân, và thôn Trang, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tình Tuyên Quang

Công trình Nâng cấp mở rộng nước sinh hoạt thôn Toạt, thôn Quân, và thôn Trang, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tình Tuyên Quang

Công trình Nâng cấp mở rộng nước sinh hoạt thôn Toạt, thôn Quân, và thôn Trang, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tình Tuyên Quang … Đọc Thêm

Công trình nước sạch tại Đa Mi, xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Công trình nước sạch tại Đa Mi, xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Công trình nước sạch tại Đa Mi, xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận … Đọc Thêm

Công trình nước sạch tại thôn 4, xã Nam Ka, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk

Công trình nước sạch tại thôn 4, xã Nam Ka, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk

Công trình nước sạch tại thôn 4, xã Nam Ka, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk  … Đọc Thêm

Công trình nước sạch xã Vĩnh Minh huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa

Công trình nước sạch xã Vĩnh Minh huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa

Công trình nước sạch xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa … Đọc Thêm

Công trình XD CDCC 219 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Công trình XD CDCC 219 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Công trình XD CDCC 219 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội … Đọc Thêm

Công trình nước sạch phường Đồng Mai, quận Hà Đông

Công trình nước sạch phường Đồng Mai, quận Hà Đông

Công trình nước sạch phường Đồng Mai, quận Hà Đông … Đọc Thêm

Công trình nước sạch huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Công trình nước sạch huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Công trình nước sạch huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang … Đọc Thêm

Xây dựng Trung tâm Văn hóa huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Xây dựng Trung tâm Văn hóa huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Xây dựng Trung tâm Văn hóa huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội … Đọc Thêm

Gói thầu số 21 xây dựng khu ở Tiểu đoàn Hậu Cần – Dự án cải tạo, nâng cấp Sân bay Yên Bái – QCPK-KQ

Gói thầu số 21 xây dựng khu ở Tiểu đoàn Hậu Cần – Dự án cải tạo, nâng cấp Sân bay Yên Bái – QCPK-KQ

Gói thầu số 21 xây dựng khu ở TIỂU ĐOÀN HẬU CẦN - Dự án cải tạo, nâng cấp SÂN BAY YÊN BÁI - QCPK-KQ … Đọc Thêm